REZYDENCJA SENIORA KATARZYNA PONIATOWSKA

realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pod tytułem

„[Specjalistyczne usługi doradcze
w ramach projektu grantowego „ SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”]”

Cel projektu:

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki specjalistycznym usługom doradczym:

Zarządzanie:

 • Opracowanie strategii, w tym strategii antykryzysowej ale również strategii przy rozszerzonej ofercie usług
 • Audyt organizacyjny, w tym audyt i przygotowanie planu działania firmy w warunkach kryzysu Organizacyjna analiza efektywności nowych form pracy - szczególnie przy poszukiwaniu klientów i dostawców, ale również przygotowanie do prowadzenia działalności we własnym lokalu
 • Opracowanie systemów motywacyjnych (nowi pracownicy), w tym opracowanie nowych systemów motywacyjnych, oceny, przywództwa i rozwoju w nowym miejscu prowadzenia działalności
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich– poprawa gospodarowania zasobami w aspekcie ograniczonego dostępu - również przy rozszerzonym wachlarzu usług

Prawo i podatki:

 • Sporządzenie dokumentacji dot. transakcji, umów z pensjonariuszami i dostawcami, innych zagadnień między wnioskodawcą a dostawcami i odbiorcami

Marketing:

 • Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji w kontekście rozpoczęcia pracy w nowej lokalizacj
 • Doradztwo w procesie tworzenia i rozwijania nowoczesnej strony www

ICT:

 • Doradztwo w procesie analizy potrzeb i doboru rozwiązań teleinformatycznych
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Doradztwo w procesie projektowania i wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych